Fostul soț spune că nu lucrează și nu achită pensia alimentară. Cum să procedez?

Lucia P.: “Fostul soț nu achită pensia alimentară stabilită de instanța de judecată (25% din salariu), el a prezentat acte care confirmă că nu lucrează și nu are salariu. Nu achită decât câte 1.000 de lei la aproximativ 6 luni. Am sunat de mai multe ori la executorul judecătoresc și el îi aduce aminte fostului soţ că trebuie să achite și atât. Poate îmi dați un sfat ce să fac, unde să mă adresez?”

separator

Răspuns de la “Casa de Avocatură Digore”:

În cazul în care se iveşte o schimbare în ceea ce priveşte mijloacele părintelui care prestează întreţinerea, executorul judecătoresc urmează să rețină pensia din alte venituri. Astfel, pensia de întreţinere se va încasa din mijloacele băneşti depuse de către părintele debitor în instituţiile financiare sau transmise organizaţiilor comerciale şi necomerciale, cu excepţia cazurilor când aceste mijloace le-au fost transmise în proprietate. Dacă părintele debitor nu dispune de astfel de mijloace băneşti sau dacă dispune de ele, dar acestea sunt insuficiente pentru a-şi onora obligaţia, pensia de întreţinere se va încasa din contul tuturor bunurilor mobile şi imobile pe care le deține și pot fi urmărite.

Iar, în cazul în care părintele care achită pensia alimentară a fost grav bolnav, a făcut tratament, a rămas fără loc de muncă, poate cere judecăţii ca suma pe care o achită să fie micşorată, din motiv că situaţia sa materială s-a înrăutăţit.

În cazul în care părintele nu achită intenționat pensia de întreținere, legislaţia în vigoare prevede şi răspundere pentru nerespectarea termenelor de plată prin aplicarea unei penalități, răspundere contravențională sau penală, cît și posibilitatea de a fi decăzut din drepturile părintești.

Scrie întrebarea ta la adresa: juristultau@unica.md

unnamed„Casa de Avocatură Digore”
Tel: +(373) 22-24 03 05
Fax: +(373) 22-24 06 20
Mob: +(373) 6 8888 577

alte Articole interesante