La USMF ”Nicolae Testemițanu” a avut loc ceremonia de dezvelire a basoreliefului academicianului Vasile Anestiadi

Basorelieful academicianului Vasile Anestiadi a fost dezvelit astăzi pe frontispiciul blocului morfologic al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”, în ziua în care regretatul savant ar fi împlinit 90 de ani, informează moldpres.md.

separator

Vasile Anestiadi, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, rector al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău timp de 23 de ani, ulterior rector viager al Universității, a fost reprezentantul unei generații de medici iluștri, pedagogi și manageri cu nume și fapte de rezonanță, a generației care a trecut prin război, foamete și nedreptăți sociale.

”Din anul 1946, și-a legat destinul de Institutul de Medicină, unde a evoluat în ascensiune pe toate treptele carierei universitare: student, doctorand, profesor universitar, prorector, rector al Institutului și președinte al Consiliului rectorilor din R. Moldova. Investigațiile științifice ale savantului Vasile Anestiadi din de domeniile patologiei, patobiologiei și biogerontologiei. În aceste domenii a elaborat teoria ateroslerozei incipiente, a implementat noțiuni fundamentale noi în geneza acestui fenomen, a depistat fazele precoce ale ateroslerozei. Rezultatele cercetărilor sale științifice și-au găsit reflectarea în cele peste 700 de publicații, inclusiv 10 monografii”, a accentuat rectorul USMF Ion Ababii.

Vasile Anestiadi a fost o personalitate de o înaltă ținută civică și verticalitate, un militant activ pentru cauza comună și idealurile neamului nostru. ”Trăgându-se dintr-o familie de greci, poseda certificatul de naștere al bunelului, care era născut în Grecia, în baza căruia a devenit cetățean al Greciei. La vârsta de doar 27 de ani, susține teza de doctor în științe medicale, iar la 35 de ani – cea de doctor habilitat și la 37 de ani a fost ales membru al AȘM”, a subliniat președintele AȘM.

Vasile Anestiadi s-a născut la 4 mai 1928 în comuna Sărătenii Vechi, Orhei, astăzi raionul Telenești.

Pentru realizările în domeniul didactic și științific academicianul Vasile Anestiadi a fost desemnat Laureat al Premiului de Stat al RSSM și decorat cu Ordinul Republicii, dar și cu alte distincții importante. Vasile Anestiadi s-a stins din viață la 13 noiembrie 2014.

Basorelieful a fost realizat de consăteanul său, artistul plastic Leonid Popescu.

alte Articole interesante