Facturile fiscale scanate și trimise pe email ar putea fi acceptate ca dovadă contabilă

Activitatea mediului de afaceri ar putea fi simplificată prin micșorarea birocrației, a volumului raportărilor, condiții mai transparente în contractarea creditelor de la bănci și oferirea posibilității liberilor profesioniști să activeze legal.

separator
Doi deputați au prezentat o inițiativă legislativă de modificare a Codului Fiscal, Legii cu privire la contabilitate și raportare financiară și Legii privind contractele de credit pentru consumatori, prin care propun următoarele măsuri de susținere a mediului de afaceri:

-Acceptarea cecurilor emise de mașinile de casă și control în calitate de documente confirmative pentru a confirma cheltuielile Proiectul propune ca bonurile fiscale cu valoare maximă de 1.000 de lei, emise la cumpărătură, să fie acceptate ca și dovadă contabilă. Suma tuturor acestor tranzacții confirmate prin bon fiscal nu va putea depăși 1% din venitul din vînzări timp de un an.

-Excluderea sintagmei ”L.Ș.”din facturile fiscale și alte documente primare de strictă evidență utilizate în activitatea de întreprinzător.

-Măsura vine să descurajeze solicitarea ștampilelor.

-Acceptarea facturilor fiscale scanate și trimise pe email, ca dovadă contabilă

-Prevederea va permite entităților plătitoare de TVA să trimită facturile fiscale semnate și scanate pe e-mail și acestea să fie acceptate ca dovadă contabilă. Pe lângă timpul economisit, această măsură va ajuta mulți antreprenori să facă tranziția mai ușor la sistemul e-factură. Legislația în vigoare nu exclude în mod direct această practică, însă prevederea vine să excludă interpretările.

-Regim fiscal unificat și simplificat pentru liberii profesioniști (freelanceri)

-Proiectul prevede ajustarea regimului existent de activitate profesională în domeniul juridic și medical, extrapolînd modul de impozitare a acestora și asupra altor profesioniști individuali, cum ar fi: ingineri, oameni de creație, arhitecți etc. În același timp, se propune și o diminuare a cotei impozitului pe venit achitat de către aceștia de la 18% la 12% – cota unică de impozit pe venit care se aplică și altor persoane fizice. La nivel contabil, liberii profesioniști vor trebui doar să țină un registru de intrări și ieșiri și să dețină un aparat de casă dacă efectuează operațiuni în numerar. Pentru cei care fac tranzacțiile online, nu va fi nevoie de aparat de casă. Raportarea se va face o dată în an.

Textul proiectului de lege poate fi accesat aici. Citește mai mult pe bizlaw.md.

alte Articole interesante