Temele pentru acasă nu vor fi excluse. Ministerul Educației propune reguli noi

Ministerul Educației s-a răzgândit în privința temelor pentru acasă ale elevilor. După ce a fost declarat de către oficiali din cadrul ministerului că acestea ar putea fi excluse începând cu anul următor de studii, Ministerul Educației propune, acum, noi reguli privind managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal.

separator

Potrivit noii istrucțiuni metodice elaborate, volumul temelor pentru acasă pentru fiecare disciplină școlară nu trebuie să depășească, de regulă, 1/3 din volumul sarcinilor realizate în clasă, pe parcursul lecției.

Totodată, noua metodologie interzice impunerea elevului să folosească suporturi didactice de alternativă dacă acesta nu are acces gratuit la aceste surse, informează ipn.md.

Nu se vor da teme pentru acasă, în perioada de vacanță, după probele de evaluare și în zilele de activități transdiciplinare. Totodată, nu se admite utilizarea temelor pentru acasă ca instrument de pedeapsă: teme cu volum mare și grad înalt de complexitate, exerciții repetitive, teme necunoscute și neexersate în clasă.

Se recomandă ca temele să aibă caracter practic-aplicativ, legate de viața reală (proiecte, machete), respectându-se preferințele și interesele elevilor. Temele pentru acasă trebuie să ofere elevului oportunități de a exersa abilitățile și de a aplica principiile cognitive. Acestea sunt orientate spre explorarea zonelor de interes ale elevilor, conform principiilor școlii prietenoase copilului.

În ciclul primar, timpul alocat temelor nu va depăși 45-60 de minute zilnic sau cinci ore săptămânal. Pentru clasele a V-VI-a – o oră și jumătate zilnic, iar pentru clasele a VII-IX-a – două ore. În ciclul liceal, timpul estimat zilnic realizării temei pentru acasă nu va depăși două ore și jumătate, iar volumul săptămânal – 12,5 ore.

Prezenta instrucțiune metodică urmează să intre în vigoare de la 1 septembrie 2018, mai informează ipn.md

alte Articole interesante