Doliu în medicina din Moldova! S-a stins din viață un ilustru medic, o remarcantă personalitate în domeniu

La 22 noiembrie 2017, s-a stins din viață membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, doctorul habilitat în medicină, profesorul universitar Ion Lupan, un reputat medic stomatolog, chirurg pediatru oro-maxilo-facial, decanul Facultății Stomatologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanuˮ, șeful Catedrei Chirurgie oro-maxilo-facială pediatrică, pedodonție și ortodonție. Academia de Științe a Moldovei, secția Științe Medicale, exprimă sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și celor apropiați în legătură cu trecerea în neființă a reputatului medic.

separator

Ion Lupan s-a născut la 19 ianuarie 1952, în satul Șestaci, raionul Șoldănești. A absolvit Institutul de Stat de Medicină din Chişinău (1975), doctorantura la aceeași instituţie (1983). A desfăşurat o prodigioasă activitate clinică, didactică şi ştiinţifică în cadrul diferitor unități medicale (1975-1982). A fost decan al Facultății Stomatologie (2009-2017). Din 2008 a fost membru al Asambeei Academiei de Științe a Moldovei, iar în 2017  – ales membru-corespondent al Academiei.

A efectuat cercetări fundamentale și aplicative în domeniul malformațiilor oro-maxilo-faciale la copii și a dezvoltat o abordare inovativă științifică a metodelor de diagnostic și tratament regenerativ al acestui grup de maladii severe. A introdus în practica medicală metodele noi de diagnostic și tratament al melformațiilor congenitale oro-maxilo-faciale la copii elaborate în cadrul cercetărilor științifice realizate. Rezultatele activității științifice ale prof. Lupan au fost prezentate în 159 lucrări științifice, științifico-didactice și metodico-practice, inclusiv două monografii, 12 articole de sinteză, un  manual, dpuă compendii și dpuă protocoale clinice. Mem. Cor. Ion Lupan a fondat Școala ştiinţifică a chirurgilor-pediatri oro-maxilo-faciali din Republica Moldova. Discipolii săi au devenit profesori, doctori în ştiinţe, titulari de catedre, șefi de clinici.

Prof. Ion Lupan a fost președinte al Asociației Stomatologilor din R. Moldova, membru al Asociației Dentare Române pentru Educație.

Fiind președinte al Asociației Stomatologilor din R. Moldova (2009-2017) și decan al Facultății Stomatologie, a modernizat instruirea medicilor-stomatologi din Republica Moldova în corespundere cu standardele internaționale, a argumentat necesitatea fondării și a instituit Clinica Stomatologică Universitară în corespundere cu cele mai exigente cerințe ale stomatologiei moderne, a promovat și reușit să realizeze acreditarea Facultății de Stomatologie a USMF „Nicolae Testemițanuˮ de către Board-ul Dentiștilor din California (SUA), a contribuit la implementarea celor mai noi rezultate ale cercetărilor științifice în practica cotidiană a stomatologilor din R. Moldova.

Meritele deosebite în activitatea didactică şi cea ştiinţifică au fost menţionate prin Ordinul Gloria Muncii (2016), medalia AȘM Dimitrie Cantemir (2012), medalia Nicolae Testemițanu (2005), diplomă de gradul I a Guvernului R. Moldova (2009, 2015), Diploma de Onoare a Ministerului educației și cercetării a României (2016), Diplomă de apreciere a Cleft Lip and Palate Foundation (2000).

În persoana membrului corespondent Ion Lupan am pierdut un remarcabil savant, iscusit pedagog, talentat stomatolog și chirurg, un bun coleg şi prieten. Memoria membrului corespondent Ion Lupan va rămâne vie în inimile noastre. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace”, se arată în comunicatul AȘM.

Corpul neînsufleţit al regretatului profesor Ion Lupan va fi depus la Biserica „Sf. Nicolae” (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 190) astăzi, 23 noiembrie 2017, începând cu ora 17:00.

Mitingul de doliu va avea loc vineri, 24 noiembrie 2017, cu începere de la ora 11:00, în blocul de studii nr. 1 „Leonid Cobâleanschi” al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie  (str. N. Testemiţanu, nr. 27).

alte Articole interesante