Un moldovean a fost amendat cu 3.500 de lei, pentru că a instalat camere de supraveghere video în blocul în care locuia

Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a examinat un caz ce vizează prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de supraveghere video, gestionat de către o persoană juridică – un restaurant din municipiul Bălți.

separator

În rezultatul investigațiilor efectuate, CNPDCP a constatat mai multe încălcări ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, ulterior fiind instrumentat un dosar contravențional, care a fost remis spre examinare instanței de judecată. Recent, prin hotărârea definitivă a instanței de judecată, restaurantul din municipiul Bălți a fost sancționat sub formă de amendă în mărime de 6250 lei.

Totodată, CNPDCP a examinat un caz ce ține de prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de supraveghere video, gestionat de către o persoană fizică.

Astfel, sistemul de supraveghere video era constituit din 3 camere de supraveghere video, în raza de acțiune a acestora intrând vecinii-locuitori ai aceleiași curți comune, trecătorii, precum și calea de acces spre alte apartamente. Recent, prin hotărârea definitivă a instanței de judecată, persoana fizică din municipiul Chișinău a fost sancționată sub formă de amendă în mărime de 3500 lei.

CNPDCP, în calitate de autoritate națională care verifică asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private, în special, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) lit. q) al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, recomandă tuturor operatorilor de date cu caracter personal, care intenționează să instaleze un sistem de supraveghere video sau deja au pus în funcție sistemul dat să respecte legislația din domeniul protecției datelor cu caracter personal în ceea ce privește obligativitatea de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal și respectiv notificarea sistemelelor de evidență ce conțin date cu caracter personal la CNPDCP, precum și neadmiterea înregistrării spațiului excesiv scopului declarat (spațiul public, spațiul ce vizează alți subiecți cum ar fi persoanele ce locuiesc în vecinătate, spații de joc pentru copii ș.a.).

CNPDCP atenționează asupra faptului, că persoanele fizice, care au instalat sau intenționează să instaleze dispozitive de supraveghere video în blocuri locative, case de locuit ș.a., la fel se constituie în calitate de operatori de date cu caracter personal. Astfel, acestora, la fel, li se aplică obligațiile indicate în alineatul indicat mai sus.

În altă ordine de idei, CNPDCP subliniază, că sistemele de supraveghere video, ce captează exclusiv spațiul privat al operatorilor de date cu caracter personal (în scopuri personale sau familiale), sunt exceptate de la prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal și astfel nu necesită a fi notificate CNPDCP.

În consecutivitatea celor expuse, CNPDCP solicită entităților care practică activitate de comercializare a dispozitivelor de supraveghere video să atenționeze preventiv cumpărătorii acestora despre obligativitatea respectării Legii privind protecția datelor cu caracter personal, or, amintim, că captarea imaginilor persoanelor fizice, cu sau fără înregistrarea acestora pe suport de stocare, constituie o formă de prelucrare a datelor cu caracter personal a subiecților vizați, în sensul art. 3 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

alte Articole interesante