Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a anunţat concurs pentru funcţia de rector

Consiliul pentru dezvoltare strategică instituțională al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a lansat joi, 8 august, concursul pentru ocuparea postului de rector.

separator
Solicitat de agenţie, şeful Departamentului comunicare şi relaţii publice al USMF „Nicolae Testemițanu”, Silvia Ciubrei, a menţionat că concursul a fost lansat conform procedurilor cu două luni înainte de expirarea mandatului actualului rector Ion Ababii. La concurs pot participa persoanele care deţin experienţă, inclusiv academică (titlu științific sau ştiinţifico-didactic în domeniul respectiv), au capacităţi manageriale și nu au fost membri ai vreunui partid politic în ultimii cinci ani.

Dosarul va conține obligatoriu următoarele documente: scrisoarea de intenție; curriculum vitae (format Europass); copia buletinului de identitate; copiile actelor de studii, ale diplomelor referitoare la titlurile științifice şi ştiinţifico-didactice; documente doveditoare privind experiența în învățământul superior şi în cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi științifică a candidatului; programul de activitate; declarația pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări precum şi lipsa de antecedente penale.

Data limită de depunere a dosarelor este 29 august 2019. Dosarele pot fi depuse personal, prin e-mail sau prin poștă.

Ion Ababii are 75 de ani şi a deţinut funcţia de rector al USMF „Nicolae Testemițanu” în mai multe rânduri, între anii 1994-2005, ulterior fiind numit ministru al Sănătăţii. Din 2008 și până în prezent exercită funcția de rector al Universității de Medicină.

sursa: www.moldpres.md

alte Articole interesante