Ce drepturi are tatăl copilului născut în afara căsătoriei!

Ana C.: “Spune

separator
ți-mi vă rog, ce drepturi are tatăl dacă copilul este născut în afara căsătoriei,dar poartă numele lui? Dacă eu, mama copilului, plec peste hotare și o numesc pe mama mea tutelă pentru copil ,tatăl lui are dreptul să-l ia când vrea?”

Răspuns de la “Casa de Avocatură Digore”:

Copiii născuţi în afara căsătoriei au aceleaşi drepturi şi obligaţii faţă de părinţii şi rudele lor ca şi cei născuți de către persoane căsătorite. Fiecare copil are dreptul să locuiască în familie, să-şi cunoască părinţii, să beneficieze de grija lor, să coabiteze cu ei, cu excepţia cazurilor în care aceasta contravine intereselor copilului. Mai mult ca atât, Codul familiei RM prevede că, părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, indiferent de faptul dacă copiii sunt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu părinţii sau separat. Drepturile şi obligaţiile părinţilor încetează din momentul atingerii majoratului sau obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către copil.

Copilul are dreptul să comunice cu ambii părinţi, cu buneii, fraţii, surorile şi cu celelalte rude. În cazul în care părinţii au domiciliul separat, copilul are dreptul să comunice cu fiecare dintre ei. În cazurile în care copilul este lipsit de grija părinţilor (aceştia sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, declaraţi incapabili sau dispăruţi, precum şi în alte cazuri), drepturile copilului la educaţie sunt asigurate de autoritatea tutelară.

În cazul în care părinţii/unicul părinte care pleacă peste hotare pe un termen mai mare de 3 luni şi ai căror copii rămân în Republica Moldova urmează să informeze în prealabil autoritatea tutelară locală despre persoana în grija căreia rămân copiii. În baza informaţiei parvente, autoritatea tutelară locală dispune efectuarea evaluării situaţiei copilului de către specialistul în protecţia drepturilor copilului, iar în lipsa acestuia – de către asistentul social comunitar, şi emite, cu consimţământul ambilor părinţi dispoziţia de instituire a tutelei/curatelei conform prevederilor legislaţiei dacă în urma evaluării iniţiale se constată că condiţiile de creştere şi educaţie a copilului sunt adecvate.

În situaţiile indicate mai sus, tutela/curatela se aplică ca formă temporară de protecţie şi este fără plata indemnizaţiei.

Scrie întrebarea ta la adresa: juristultau@unica.md

unnamed„Casa de Avocatură Digore”
Tel: +(373) 22-24 03 05
Fax: +(373) 22-24 06 20
Mob: +(373) 6 8888 577

5 ținute care merită să le încerci de Ziua Îndrăgostiților
Articolul anterior
Atenţie! Antibioticul acestea te poate ucide
Articolul următor
Alte articole interesante