Ce pot face dacă debitorul nu îmi va întoarce datoria până la termenul stabilit?!

“Cu doi ani în urmă am acordat o sumă mare în împrumut cu procente, iar acum nu pot primi înapoi nici procentele, nici banii deoarece debitorul nu are posibilitatea să plătească. Avem recipisă. Până la data scadentă indicată în recipisă au rămas dou

separator
ă luni. Ce trebuie să fac atunci când va expira termenul indicat în recipisă dacă debitorul nu îmi va întoarce datoria?”

Răspuns de la “Casa de Avocatură Digore”:

Obligaţia trebuie executată în mod corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în termenul stabilit. În cazul în care în recipisă este stabilit un termen determinat,  Dvs nu puteți cere executarea obligației înainte de acest termen. La scadența termenului, dacă debitorul nu va întoarce împrumutul, se va considera potrivit art. 617 Cod civil RM în întârziere. Astfel, la expirarea termenului indicat în recipisă aveți dreptul ca în decurs de 3 ani să înaintați o acțiune civilă în instanța de judecată pentru a încasa datoria. Nu este necesar de a face debitorului o somație scrisă, deoarece în recipisă este stabilită data scadentă a executării obligației.

În afară de aceasta, întârzierea obligațiilor pecuniare are drept consecință plata dobânzii de întârziere, indiferent dacă debitorul a folosit acești bani în alte scopuri sau i-a reținut cu rea-intenție.  Pe lângă încasarea datoriei, aveți dreptul de a solicita instanței de judecată și dobânda de întârziere potrivit art. 619 Cod Civil RM.

Dobânda de întârziere se va plăti pe toată durata întârzierii, până în ziua executării obligaţiei pecuniare de către debitor. Dacă la momentul emiterii hotărârii instanţei de judecată obligaţia pecuniară încă nu a fost executată, în hotărâre se va face referire la perioada exactă pentru care se adjudecă suma indicată în hotărâre şi la faptul că dobânda de întârziere urmează a fi plătită până la executarea efectivă a obligaţiei.

Scrie întrebarea ta la adresa: juristultau@unica.md

unnamed„Casa de Avocatură Digore”
Tel: +(373) 22-24 03 05
Fax: +(373) 22-24 06 20
Mob: +(373) 6 8888 577

10 seriale pe care trebuie să le vadă fiecare femeie!
Articolul anterior
Coada-şoricelului tratează bolile ginecologice!
Articolul următor
Alte articole interesante