Copilul poate primi indemnizația dacă este născut peste hotarele Republicii Moldova?

Oxana C.: “

separator
În cazul în care copilul este născut peste hotarele Republicii Moldova  și  din anumite  motive nu reușesc să mă prezint personal la asistența socială pentru a depune actele privind indemnizația, poate să o facă o altă  persoană prin procură? Unde mă pot adresa cu așa tip de problemă? “

Răspuns de la “Casa de Avocatură Digore”:

Este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova.

În cazul în care nu sunteți angajată în câmpul muncii, veți beneficia de indemnizația unică la nașterea copilului și de indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 1,5 ani.  Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu de către unul dintre părinţi (tutore, curator) personal, sau prin intermediul reprezentantului (prin procură).

La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei unice la nașterea copilului și lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se anexează următoarele acte:

1) actul de identitate al mamei sau al tatălui (tutorelui, curatorului) în original și în copie;

2) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător;

3) adeverinţa de naştere a copilului (doar în cazul indemnizaţiei unice la naşterea copilului);

4) documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, curatorul) nu este încadrată în câmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);

5) în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, acesta anexează o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în câmpul muncii.

6) în cazul în care copilul s-a născut pe teritoriul altui stat, certificatul privind acordarea/neacordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, eliberat de către autoritatea competentă a statului respectiv.

Scrie întrebarea ta la adresa: juristultau@unica.md

unnamed„Casa de Avocatură Digore”
Tel: +(373) 22-24 03 05
Fax: +(373) 22-24 06 20
Mob: +(373) 6 8888 577

Ksenia Sobceak părăsește Rusia! A fost atenționată!
Articolul anterior
Michelle Obama dansează pentru sănătatea americanilor
Articolul următor
Alte articole interesante