Copilul poate rămâne la întreținerea tatălui, dacă mama nu are un spațiu locativ?

Lidia S.: Copilul poate să rămână la întreținerea tatălui dacă mama nu are o casă în proprietate, iar tatăl dispune de acest spațiu locativ?

Răspuns de la “Casa de Avocatură Digore”:

Fiecare copil are dreptul să locuiască în familie, să-şi cunoască părinţii, să beneficieze de grija lor, să coabiteze cu ei, cu excepţia cazurilor în care despărțirea de un părinte sau de ambii părinți este necesară în interesele copilului.

În cazul în care părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vârsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor. Dacă un atare acord lipseşte, domiciliul minorului se stabileşte de către instanţa judecătorească, ţinându-se cont de interesele şi părerea copilului (dacă acesta a atins vârsta de 10 ani). În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vârsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)

La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi. Deci, în cazul în care mama nu are un spațiu locativ și condiții adecvate pentru creșterea, întreținerea și educarea copilului, instanța de judecată va stabili domiciliul copilului cu tatăl.

Scrie întrebarea ta la adresa: juristultau@unica.md

unnamed„Casa de Avocatură Digore”
Tel: +(373) 22-24 03 05
Fax: +(373) 22-24 06 20
Mob: +(373) 6 8888 577

Mariana Șura i-a dedicat fetiței prima piesă!
Articolul anterior
Nu purta aceste haine în sezonul cald!
Articolul următor
Alte articole interesante