Cum să primesc indemnizația pentru creșterea copilului

Renata G. “C

separator
ând să depun cererea pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului?Cum se calculează şi ce acte trebuie să depun pentru a beneficia de ea?”

Răspuns de la ”Casa de Avocatură Digore”:

Legea prevede două tipuri de indemnizaţii pentru îngrijirea și creșterea copilului: indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani – în cazul persoanelor asigurate şi a vârstei de 1,5 ani – în cazul persoanelor neasigurate.

       Aceste indemnizații lunare se stabilesc de la data naşterii copilului, cu excepţia cazurilor de adopţie sau de instituire a tutelei, pentru fiecare copil născut viu, cu condiţia că a fost solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului. În cazul în care indemnizaţia respectivă a fost solicitată mai târziu de termenul indicat, aceasta se stabileşte retroactiv, dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării cu condiţia că a fost solicitată în termen de 3 ani – în cazul persoanelor asigurate şi în termen de 1,5 ani – în cazul persoanelor neasigurate, de la data naşterii copilului.

       Cuantumul lunar al indemnizației prevăzut de lege pentru anul 2014, constituie 30% din baza de calcul stabilită, dar nu mai puțin de 400 lei pentru fiecare copil.

Pentru persoanele neasigurate, indemnizațiile lunare pentru îngrijirea și creșterea copilului se acordă în sumă fixă în valoare de 400 lei.
       Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor se depune la casa teritorială de asigurări sociale de către unul dintre părinţi (tutore, curator) personal, sau prin intermediul reprezentantului primăriei.

La cererea pentru stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului se anexează următoarele acte:

a) actul de identitate al mamei sau al tatălui (tutorelui, curatorului);

b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător;

c) adeverinţa de naştere a copilului (doar în cazul indemnizaţiei unice la naşterea copilului);

d) extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, doar în cazul persoanelor încadrate în câmpul muncii;

e) certificatul despre venitul asigurat pentru 6 luni premergătoare lunii producerii riscului asigurat, eliberat de fiecare dintre unităţile economice în care solicitantul îşi desfăşoară activitatea;

f) după caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele, curatorul) nu este încadrată în câmpul muncii (carnetul de muncă, certificatul de la instituţia de învăţământ, certificatul de la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă);

f1) carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în câmpul muncii (pentru persoanele încadrate în câmpul muncii);

g) în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în câmpul muncii, acesta anexează o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în câmpul muncii.

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei şi actele necesare se examinează în termen de 30 zile din data înregistrării la casa teritorială.

Scrie întrebarea ta la adresa: juristultau@unica.md

unnamed„Casa de Avocatură Digore”
Tel: +(373) 22-24 03 05
Fax: +(373) 22-24 06 20
Mob: +(373) 6 8888 577

Ea este cea mai geloasă femeie din lume! La ce îşi obligă soţul zilnic!
Articolul anterior
Cristina Gheiceanu: “Îmi aleg ținuta în maxim 20 de minute”
Articolul următor
Alte articole interesante