Cum se procedează cu persoanele care nu au contract de muncă?

Mihaela D.: “În cadrul unei Instituții de Stat, sunt angajate persoane cu un stagiu de peste 20-30 de ani, dar care nu au contracte individuale de muncă. Sub incidența căror prevederi legale cad aceștia? Cum se va proceda ulterior, pentru că o parte dintre ei sunt trecuți de vârsta de pensionare?”

separator

Răspuns de la “Casa de Avocatură Digore”:

Conform legislaţiei în vigoare, salariatul în Republica Moldova are dreptul la muncă doar în baza contractului individual de muncă, iar salariul i se plăteşte angajatului în baza contractului individual de muncă, pentru serviciile prestate sau care urmează a fi prestate.

Potrivit art. 65 Codul Muncii RM, angajarea se legalizează prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) angajatorului, care este emis în baza contractului individual de muncă negociat şi semnat de părţi.

Potrivit legislaţiei, Codul Muncii RM reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, jurisdicţia muncii, precum şi alte raporturi legate nemijlocit de muncă.

Conform legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, dreptul la pensie îl au asiguraţii domiciliaţi în Republica Moldova, precum şi persoanele care, la data stabilirii pensiei, nu au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.

Cu persoanele pensionate, conform legislaţiei în vigoare, pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă (sau care au obţinut dreptul la pensie pentru limită de vîrstă ori vechime în muncă) şi nu sînt încadrate în cîmpul muncii se încheie contract individual de muncă pe termen determinat, și anume pe o perioadă de pînă la 2 ani, care, la expirare, poate fi prelungită de către  părţi prin acord adițional.

Scrie întrebarea ta la adresa: juristultau@unica.md

unnamed„Casa de Avocatură Digore”
Tel: +(373) 22-24 03 05
Fax: +(373) 22-24 06 20
Mob: +(373) 6 8888 577

Poze de la “Chișinău Fashion Night”!
Articolul anterior
Mănâncă și slăbește!
Articolul următor