Testamentul are termen de valabilitate?

Elena B:“Bun

separator
ă ziua, spuneți-mi vă rog dacă testamentul are termen de valabilitare? Bunica i-a lăsat soțului meu testament cu 15 ani în urmă, dar după moartea ei, soțul nu a mers să intre în posesia averii. Acum ar putea intra în posesia averii sau nu?”

Testamentul este un act juridic unilateral, revocabil cât timp testatorul este în viață, prin care cineva își exprimă dorințele ce urmează a-i fi împlinite după moarte, mai cu seamă în legătură cu transmiterea averii sale. Despre cum se întocmește un testament și cât timp este valabil îți spun avocații de la ”Casa de avocatură Digore”.

Răspuns:

Succesorii dobândesc calitatea de moştenitori prin acceptarea moştenirii (art.1516 Cod civil). Acceptarea moştenirii se face prin depunerea unei declaraţii la notarul de la locul deschiderii moştenirii sau prin intrarea în posesiunea patrimoniului succesoral. Dacă succesorul a intrat în posesiunea unei părţi din patrimoniu se consideră că a acceptat întregul patrimoniu, oriunde s-ar afla şi din ce ar consta.

Prin intrarea în posesiune de fapt se înţelege: administrarea, exercitarea folosinţei asupra bunurilor succesorale, perceperea chiriei de la locatarii care locuiesc în casa defunctului, achitarea cheltuielilor comunale aferente imobilului din masa succesorală, plata impozitelor şi alte acte ce demonstrează intenţia moştenitorului de a accepta moştenirea. Testamentul nu are termen de valabilitate, este un act juridic mortis cauza, conceput să producă efecte juridice din momentul decesului autorului său. Soțul Dvs. urma să accepte moștenirea în termen de 6 luni de la decesul bunicii. Astfel,  expirarea  termenului nu  duce  la  pierderea  vocaţiei  succesorale,  a  dreptului  de  succesiune  în  sine,  ci  numai  a  facultăţii  de  a  accepta  succesiunea.  Urmează a se stabili dacă testamentul nu a devenit caduc. În această situație soțul Dvs. trebuie să se adreze cu o cerere în instanța de judecată privind repunerea în termen pentru acceptarea succesiunii.

Scrie întrebarea ta la adresa: juristultau@unica.md

unnamed„Casa de Avocatură Digore”
Tel: +(373) 22-24 03 05
Fax: +(373) 22-24 06 20
Mob: +(373) 6 8888 577

Povestea unei mame, care muncește, oficial, prostituată
Articolul anterior
Gemenii lui Sandu Gorgos au împlinit şase ani
Articolul următor
Alte articole interesante