În atenția proprietarilor de apartamente: Guvernul a aprobat noi reguli cu privire la condominiu

Guvernul a aprobat un nou proiect de lege cu privire la condominiu, totalitatea de bunuri imobile, formată dintr-un teren și una sau mai multe clădiri, care aparțin mai multor persoane și sunt administrate în comun. Părți comune din condominiu se consideră terenul pe care este amplasată clădirea, coridoarele, scările, ascensorul, spațiul destinat pentru agrement, terenul de joacă pentru copii, curțile, grădinile, precum și locurile de parcare.

separator
În cazul noilor construcţii, condominiul va fi creat imediat după obţinerea autorizaţiei de construcție și va fi înregistrat ca bun viitor. Cumpărătorii de apartamente vor dobândi automat o cotă–parte în toate bunurile comune ale condominiului. Acest drept îi va proteja de vânzările repetate ale bunurilor din fondul locativ, scrie bizlaw.md.

Proiectul stabilește, de asemenea, condițiile în care trebuie să fie constituit și înregistrat condominiul. Sunt prevăzute două modalității de administrare a bunurilor comune – de către proprietari nemijlocit sau de către Asociația proprietarilor din condominiu. Fiecare proprietar de apartament (unitate) va deveni proprietat pe cote părți. Astfel, constituie părți comune din condominiu următoarele: terenul, în hotarele stabilite, pe care este amplasată clădirea și anexele, compus atât din suprafața construită, cât și din cea neconstruită.

Cota-parte a fiecărui proprietar în proprietatea comună va fi egală cu raportul dintre suprafața totală a unității (apartamentului) și suma suprafeței totale a tuturor unităților din condominiu. Cota-parte se exprimă în procente cu rotunjirea până la sutimi. Suma cotelor-părți trebuie să fie egală cu 100%, iar calcularea cotei-părți se va efectua de către subdiviziunile teritoriale competente ale Agenției Servicii Publice sau alte întreprinderi care execută lucrări cadastrale sau de evaluare autorizate. Mărimea cotei-părți recalculate se va înscrie în Registrul bunurilor imobile.

În document se spune că dreptul de proprietate asupra aparatamentului și cota-parte din dreptul de proprietatea comună cu ceilalți locatari din bloc vor forma o unitate indivizibilă. Prin urmare, nu veți putea înstrăina sau greva separat apartamentul sau cota-parte a proprietății comune.

Ce reprezintă Fondul de reparație și dezvoltare? După ce documentul va fi aprobat și de către Parlament, urmează a fi instituit obligatoriu Fondul de reparație și de dezvoltare din condominiu, precum și stabilită contribuția financiară a proprietarilor la constituirea acestui fond. Această contribuție va fi stabilită în funcție de mărimea-cotei părți. Din bani adunați în Fond vor fi achitate costurile de reconstrucție, modernizare, reabilitare, inclusiv termică, și reparație a părților comune.

Fondul va trebui să acopere următoarele lucrări obligatorii:

inventarierea, pașaportizarea și efectuarea expertizelor tehnice a clădirii;
efectuarea auditului energetic a clădirii de către auditorii energetici autorizați;
elaborarea documentației de proiect pentru reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație; avizarea, verificarea și expertizarea proiectului de reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație; obținerea autorizației de proiectare și construire;
realizarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație a clădirii și a rețelelor inginerești, inclusiv pentru reabilitarea termică și eficiența energetică a acesteia;
serviciile de supraveghere tehnică;
achitarea creditelor contractate pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare și reparație;
îndeplinirea lucrărilor urgente de înlăturare a riscurilor pentru viața și sănătatea oamenilor, preîntîmpinarea și lichidarea consecințelor avariilor și efectelor calamitaților naturale;
îndeplinirea lucrărilor de demolare a clădirii, în cazul constatării stării de avariere a clădirilor și imposibilității lucrărilor de reconstrucție sau alte situații similare.

Citește mai multe pe bizlaw.md

Prințul Louis, într-o fotografie adorabilă alături de bunicul său, Prințul Charles
Articolul anterior
Viorel Bologan a fost numit Director executiv al Federației mondiale de șah
Articolul următor
Alte articole interesante