Date alarmante. Fiecare a cincea angajată din Moldova este supusă hărțuirii sexuale la locul de muncă

Datele statistice arată că, actualmente, fiecare a cincea femeie angajată din Republica Moldova este supusă unor forme subtile de hărțuire sexuală la locul de muncă, iar 4 din 100 se confruntă cu forme grave de hărțuire.

separator
Cercetările realizate în domeniu arată că hărțuirea sexuală afectează sănătatea fizică, psiho-emoțională, dar și mediul profesional. Acest fenomen afectează calitatea muncii prestate, influențând negativ și performanțele în domeniul educațional. De asemenea, o analiză rațională a fenomenului ia în considerare și costurile suportate atât de angajați cât și de angajatori.

Pentru a combaterea şi prevenirea acestui fenomen, Ministerul Muncii şi Protecției Sociale a elaborat un set de modificări în legislaţie pentru racordarea la normele internaţionale în domeniu.

În special, proiectul prevede completarea Codului educației cu un capitol – prevenirea și eliminarea hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ. Se propune crearea unui mecanism de raportare a cazurilor de hărțuire sexuală, în baza căruia va fi dezvoltat cadrul normativ secundar și modificat Codul de etică al cadrului didactic.

De asemenea, se propune completarea Legii cu privire la avocatură, a Legii cu privire la organizarea activității notarilor și a Legii privind executorii judecătorești, cu prevederi referitoare la hărțuirea sexuală la locul de muncă. Acestea urmează să fie completate cu atribuții privind elaborarea și diseminarea regulamentelor de prevenire a hărțuirii sexuale și discriminării. Totodată, se impune necesitatea amendării Codului Contravențional, propunerile fiind înaintate Ministerului Justiției pentru analiză și promovare.

Potrivit proiectului, forme subtile de hărțuire sexuală la locul de muncă sunt privirile nepotrivite, îmbrățișările fără permisiune, glumele și limbajul cu conotație sexuală, iar formele grave de hărțuire sunt: cerința de a întreține relații sexuale pentru recompensă, folosirea forței sau a amenințărilor pentru a avea relații sexuale etc.

Potrivit Codului contravenţional, „hărţuirea, adică manifestarea de către angajator a oricărui comportament, bazat pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu, care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator la locul de muncă se sancţionează cu amendă de la 130 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”.

sursa: www.publika.md

Numărul cazurilor de coronavirus în China se apropie de 6.000, anunță presa din regiune
Articolul anterior
Un copil de 5 luni s-a ars după ce a căzut pe soba încinsă. Mama era ieșită în ogradă
Articolul următor
Alte articole interesante