După 15 mai, universităţile vor decide de sine stătător cum vor finaliza anul de studii

La sfârşitul stării de urgenţă, fiecare instituţie de învăţământ superior îşi va face o evaluare a situaţiei de învăţare a studenţilor, după care va decide asupra extinderii sau modificării calendarului academic.

separator
Acest lucru l-a anunţat luni, în cadrul unui briefing, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Igor Şarov, comunică Moldpres.

Potrivit oficialului, instituţiile de învăţământ superior dispun de autonomie universitară, ce ţin de domeniile conducerii, structurării, activităţii didactice şi ştiinţifice, administrării şi finanţării, stabilirea specialităţilor, elaborarea planurilor de studii şi analitice, în conformitate cu standardele de stat. „De la declararea stării de urgenţă, ministerul a emis recomandări-cadru privind organizarea activităţilor didactice în sistem online. Prin intermediul acestora a fost acordată o atenţie deosebită absolvenţilor din acest an, pe dimensiunea pregătirii tezelor de licenţă şi master, a stagiilor de specialitate, evaluărilor intermediare şi finale”, a explicat ministrul.

Astfel, senatele universitare urmează să hotărască şi asupra modalităţilor de finalizare a studiilor superioare de licenţă, care au incluse şi unele examene la anumite discipline, în afară de tezele de licenţă. „La rândul său, MECC propune ca pentru anul universitar 2019-2020, pe perioada stării de urgenţă, cu respectarea calităţii procesului educaţional, susţinerea proiectului tezei de licenţă să se poată desfăşura şi online, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar, cu condiţia că universitatea dispune de o platformă electronică adecvată”, a relevat Igor Şarov.

Susţinerea în varianta online trebuie să fie înregistrată integral, pentru fiecare absolvent în parte, şi arhivată la nivelul facultăţii. Totodată, senatul universitar va decide dacă păstrează sau nu examenul la programele de studii superioare de licenţă, unde este stabilit acesta, în afară de susţinerea tezei de licenţă.

„Pentru toţi studenţii, la încheierea anului şcolar 2019-2020, în funcţie de profil, program de studii şi posibilităţile instituţiei de învăţământ superior, senatul universitar poate decide asupra formelor de evaluare semestrială, organizându-le în format online, înlocuind examenele tradiţionale cu forme alternative de evaluare cum ar fi eseuri, portofolii, proiecte, studii de caz, evaluările curente, periodice, lucrul individual, activitatea ştiinţifică ş.a.”, a punctat Şarov.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a anunţat astăzi că anul de studii 2019-2020 va continua la distanţă şi va finaliza pe 29 mai.

Ploaia torențială a distrus totul în cale la Puhăceni, Bulboaca și alte localități din raionul Anenii Noi
Articolul anterior
Uniunea Europeană contribuie cu 1 miliard euro pentru găsirea unui vaccin împotriva Covid-19
Articolul următor
Alte articole interesante