Femei care aduc schimbarea: Află istoriile de succes ale beneficiarelor proiectului Activități USAID Leader

În ajunul „Zilei Internaționale a Femeii”, USAID Moldova a prezentat istoriile a două femei active, care au ales să muncească acasă și aduc schimbarea în localitățile de baștină cu suportul proiectului Activități USAID Leader.

separator
Acesta este co-finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova.Conceptul principal al abordării LEADER presupune că activitățile de dezvoltare sunt mai eficiente dacă sunt decise și implementate la nivel local și implică proceduri transparente.

Principalii actori ai abordării LEADER sunt așa-numitele Grupuri de Acțiune Locală (GAL-uri), care sunt formate de satele învecinate și reprezintă parteneriate locale dintre primării, asociațiiși antreprenori.

Natalia Calmîș și-a eficientizat munca datorită procurării unui sistem de picurare modern

În cadrul proiectului Activități USAID LEADER a fost creat GAL-ul „Lunca Bîcului” din raionul Strășeni. Unul dintre proiectele selectate de acest GAL pentru co-finanțare aparține Nataliei Calmîș, deținătoarea unei sere de flori din satul Pănășești, r. Strășeni. Cu 22.451 de lei – fonduri din partea GAL-ului și 16.966 delei – contribuție proprie, Natalia a reușit să procure un sistem de picurare automatizat, care ușurează procesul de udare a florilor.

Natalia Calmîș, beneficiară:

„Din 2010 am început afacerea de familie prin crearea unei sere cu flori, destinate comercializării. În ciuda concurenței, această activitate aduce multă fericire familiei noastre. Din dorința de a ne dezvolta și de a rămâne să muncim acasă, în 2019 am aplicat la un proiect și am obținut co-finanțare pentru a achiziționa sistemul de picurare. Munca noastră s-a ușurat acum.”

Xenia Marcov, Coordonator de Proiect, Activități USAID LEADER:

„Abordarea LEADER ține de dezvoltarea economică a zonelor rurale, ceea ce presupune în primul rând, susținerea de către GAL-uri a agenților economici. Cel puțin 50% din granturile oferite de GAL sunt direcționate către antreprenori, susținerea unor micro-afaceri la nivel local sau deschiderea de start-upuri mici. GAL-urile facilitează înregistrarea noilor entități economice, iar suma alocată către domeniul privat în anul 2019 de către GAL-urile existente în RM constituie cca. 5 500 000 MDL.”

Dorina Chiosa și Maria Manoli au schimbat viața comunității din Zubrești

A doua istorie de succes este despre Dorina Chiosa, o tânără mamă din satul Zubrești, r. Strășeni, care se implică activ în dezvoltarea comunității. Cu suportul Primăriei în valoare de 33.846de lei și cu 29.250 de lei alocați de GAL-ul „Lunca Bîcului” a fost renovat și au dotat cu cele necesare Centrul de resurse pentru tineri, acesta devenind acum un loc atractiv și frumos amenajat pentru desfășurarea diverselor activități pentru localnici.

Dorina Chiosa, președinta Asociației de Băștinași Zubrea:

„Mai întâi am participat la instruiri și mentorat în elaborarea strategiei GAL-ului. Acolo am aflat despre multitudinea de posibilități de a dezvolta localitățile membre. Astfel, împreună cu Asociația de Băștinași și Primăriaam trasat trei obiective de dezvoltare a localității noastre: diversificarea activităților și produselor agricole, amenajarea infrastructurii publice și a spațiilor verzi și dezvoltarea sectorului asociativ și stimularea implicării comunității locale.”

Maria Manoli, primară, s. Zubrești:

„Îmi doream mult să susținem tinerii și să-i motivăm să se implice în viața localității, de aceea am venit cu inițiativa de a crea un centru de resurse pentru tineri. Am identificat încăperea, am reparat-o, iar datorită grantului am reușit să o amenajăm și să o dotăm cu cele necesare. Acum tinerii se adună la Centru și participă la diverse activități. De la două luni de la deschiderea Centrului, tinerii au reușit deja să organizeze un act de caritate pentru bunicii singuri, cărora le-au procurat produse alimentare.”

Maciej Kowalczyk II, Secretar Secțiunea Politică și Economie a Ambasadei Republicii Polonia Chișinău:

„Noi susținem GAL-urile deoarece ele reprezintă calea spre o dezvoltare durabilă în Republica Moldova. Aceste GAL-uri există  în mai multe țări din Uniunea Europeană și au scopul de a lăsa localnicii să decidă care proiecte vor fi finanțate, iar noi îi ajutăm cu finanțarea și cu elaborarea strategiei.”

Victoria Gellis, șefa Departamentului dezvoltare democratică, USAID Moldova:

„USAID a sprijinit cu bucurie Programul LEADERrealizat în parteneriat cu Guvernul Poloniei. USAID a susținut programul LEADER pentru că a vazut un adevarat potențial in GAL-urile prin care oamenii se implicăîn rezolvarea problemelor comunitare și identifică resursele pentru dezvoltarea rurală. Astazi am vizitat Grupul de Acțiune Locală “Lunca Bîcului” unde, cu spijinul USAID, au fost implementate 12 proiecte locale mici. Ne bucurăm că femeile au un rol important în Grupurile de Acțiune Locală, deorece atunci când ele se implică, vedem rezultate minunate. Ele inspiră speranță pentru Moldova.”

Despre Abordarea LEADER

În Republica Moldova primele acțiuni de implementare a abordării LEADER au început în anul 2016. Astăzi în țară există 32 GAL-uri create, care activează și implementează diverse proiecte, cum ar fi: procurare de echipament și utilaj agricol și non-agricol, procurarea materiei prime pentru confecții, instalarea sistemelor de generare a electricității din surse alternative, amenajarea spațiilor cu destinație turistică, a spațiilor de joacă pentru copii, a teritoriilor adiacente instituțiilor publice și parcurilor, etc.

Conform metodologiei, GAL-urile obțin fonduri (până la 20.000 USD) în cadrul unui sistem special de subvenții dedicat Grupului de Acțiune Locală cu scopul de a finanța, la rândul lor, micro-proiecte de dezvoltare locală, care sunt importante pentru comunitățile rurale.

Acestea pot fi asociate între ele pe termen lung pentru a produce un impact asupra dezvoltării întregului teritoriu GAL. Bugetul de cofinanțare oferit de GAL către implementatorii de proiecte este de cca. 500 – 4.000 USD, beneficiarii având și o contribuție proprie de la 10% până la 50% din bugetul total al proiectului.

GAL Lunca Bîcului

GAL Lunca Bîcului unește 9 primării  din raionul Strășeni și se află la cca. 40 km distanță de la Chișinău. Populația totală a GAL-ului este de aproximativ 19.000 de persoane. GAL-ul a fost înființat în aprilie 2019 și este format din 40 de organizații, instituții, companii locale și cetățeni activi.

Două săli de lectură cu acces liber la raft, inaugurate la Biblioteca Științifică Medicală

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova Vă invită la inaugurarea a două săli de lectură cu acces liber la raft la Biblioteca Științifică Medicală (BȘM) – o premieră instituțională, ce are drept scop asigurarea accesului utilizatorilor la resursele de informare de profil medical și farmaceutic.

Evenimentul va avea loc pe data de 23 aprilie 2024, ora 10:00, în incinta Complexului Sociocultural Universitar, etajul III (str. Nicolae Testemițanu, 25), în contextul Zilei Bibliotecarului și a Zilei internaționale a cărții și a drepturilor de autor, marcate anual la 23 aprilie. 

La deschiderea sălilor va participa rectorul Emil Ceban, prorectorii, decanii, prodecani, cadre didactice, studenți și bibliotecarii BȘM.

Noul spațiu informațional reprezintă două săli de lectură cu acces liber la raft, prevăzut pentru 150 de vizitatori, trei săli pentru studiu în grup, în total – 18 locuri, și Centrul Infomedica cu o capacitate de 19 locuri, ce va asigura accesul utilizatorilor la resursele informaţionale electronice de profil medical şi farmaceutic. Sălile de lectură sunt destinate în special studenţilor, iar colecţiile de carte sunt constituite preponderent din publicaţii didactice în limbile română, engleză, rusă şi franceză – manuale, compendii, note de curs, texte de lecţii, indicaţii metodice ș.a. Utilizatorii vor beneficia de acces la baze de date, biblioteci electronice, resurse axate pe medicina bazată pe dovezi şi alte produse informaţionale.

Spațiul de lectură include şi colecţia de carte veche dr. Richard Koch – una din cele mai mari colecţii personale de carte veche şi rară medicală din Europa, ce reprezintă o valoare bibliofilă considerabilă. Aceasta numără 2638 de exemplare în câteva limbi străine (germană cu caractere gotice, latină, franceză, greacă etc.), majoritatea cu tematică medicală. 

Pe holul Bibliotecii a fost expusă opera de artă «О, человек». Lucrarea – unică și de o valoare inestimabilă – are forma unui diptic (tablou alcătuit din două piese legate între ele ce se deschid ca o carte) și a fost executată în ceramică de către Louisa Ianţen – sculptor ceramist, maestru în arte din RSS Moldovenească. Opera de artă redă o imagine alegorică a lumii noastre. În partea stângă a acesteia este înfățișată, în relief, figura lui Zeus privind pământul înflorit, ceea ce personifică mintea umană. Pe partea dreaptă este redată zeița Atena, cu fața distorsionată de furie privind globul incinerat, ceea ce reprezintă personificarea unei posibile catastrofe. Lucrarea a fost concepută şi realizată pentru expoziția republicană „Artiștii Moldovei în lupta pentru pace” (1986), iar în acest mod artista și-a exprimat protestul împotriva războaielor și a distrugerii a tot ceea ce este rezonabil și frumos, creat de-a lungul mileniilor pe planeta Pământ.

Expoziție cu prezentare de film la Muzeu! Timpuri pe care nu le-a vrut Dumnezeu: „Foametea organizată de URSS în Basarabia (1946-1947)”

În data de 26 aprilie 2024, la ora 15:00, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, în colaborare cu Muzeul Virtual al Foametei din Basarabia, Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării USM și Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, organizează un eveniment dedicat comemorării victimelor foametei din 1946-1947, cu genericul „Timpuri pe care nu le-a vrut Dumnezeu”.

Activitatea cuprinde vernisarea expoziției de planșe „Foametea organizată de URSS în Basarabia (1946-1947)” și prezentarea filmului documentar „Omorâți prin înfometare”, realizat de Mariana S. Țăranu, conferențiar universitar, doctor în istorie și jurnalistul Vitalie Guțu, lector universitar. În același context, va fi organizată o masă rotundă dedicată acestei tematici tragice, cu participarea istoricilor, personalităților politice, jurnaliștilor și preoților.

Prin acest eveniment, urmărim consemnarea Zilei comemorării victimelor foametei organizate în RSS Moldovenească în anii 1946-1947, marcată în cea de-a treia sâmbătă a lunii aprilie, conform deciziei Parlamentului Republicii Moldova din 7 aprilie 2022. Foametea organizată de regimul totalitar sovietic în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a fost  una dintre cele mai odioase crime contra umanității. Studiile științifice, culegerile de documente, memoriile și amintirile martorilor oculari reflectă amploarea acestei tragedii produse în spațiul pruto-nistrean. Rezultatele cercetărilor denotă că foametea a distrus viețile a peste 10% din numărul total al populației RSS Moldovenești (circa 200 000 de oameni). 

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și partenerii evenimentului urmăresc sensibilizarea opiniei publice asupra jertfei ce a marcat destinul oamenilor, indiferent de etnie și origine socială.

Vă așteptăm pentru un eveniment de reculegere și comemorare a victimelor foametei.

Mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 82

Autoritățile alocă milioane de lei pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuit și a caselor individuale

În următorii trei ani, autoritățile își propun să aloce aproximativ 690 de milioane de lei din bugetul de stat pentru eficientizarea energetică a blocurilor de locuit și a caselor individuale, iar cu sprijinul partenerilor de dezvoltare aceste mijloace ar putea fi dublate, a declarat directorul Agenției pentru Eficiență Energetică, Ion Muntean, la Radio Moldova.

Potrivit lui Ion Muntean, renovările vor conduce la economii de energie de până la 40%.

„Prima etapă a programului prevede că 75% din resursele financiare sunt alocate pentru sectorul rezidențial multietajat. Aici, putem indica clădirile administrate de asociația de proprietari în condominiu și sunt clădiri care au fost date în exploatare până în 2005. Deci, aceștia sunt principalii beneficiari. Peste 25% sunt destinate gospodăriilor casnice individuale, la prima etapă, dar ponderea acestora poate crește, pe măsură ce anumiți parteneri de dezvoltare spun că sunt interesați de case individuale”, a spus Muntean.

Săptămână trecută, Guvernul a aprobat Programul de finanțare a Fondului pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial pentru perioada 2024-2027. Programul urmărește renovarea unei suprafețe încălzite de cel puțin 507 mii de metri pătrați din clădirile sectorului rezidențial, adică circa 8500 de apartamente, sau circa 5000 de case individuale.

Toți pasagerii unui zbor de pe cursa Chișinău-Moscova vor fi testați la coronavirus în capitala rusă
Articolul anterior
Emoționant! Svetlana Sainsus a publicat prima imagine cu fetița sa, Lia. Vezi cum o mângâie frățiorul mai mare
Articolul următor