S-a stins din viață un reputat profesor universitar, membru al Academiei de Științe a Moldovei

S-a stins din viață Ion Dediu, membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, Dr. hab. în biologie, profesor universitar, director viager al Institutului de Ecologie și Geografie.

separator
Ion Dediu s-a născut la 24 iunie 1934, în satul Rediu Mare, județul Soroca. A absolvit Facultatea de biologie-pedologie a Universității de Stat din Chișinău în anul 1957, doctorantura la Universitatea de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, postdoctorantura – la Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a URSS din Leningrad, în anul 1978.

Din 1957 până în 1971 a lucrat la Academia de Științe a RSS Moldovenești; în anii 1971-1996 a activat la Universitatea de Stat din Chișinău; între 1990 și 1994 – la Departamentul de Stat pentru protecția mediului și resursele naturale în calitate de director general; în anii 1994–2001 a fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova (președinte al Comisiei pentru agricultură, mediu și dezvoltare rurală).

Cercetătorul Ion Dediu a desfăşurat o activitate ştiinţifică prodigioasă, consacrând-o delimitării, argumentării şi recunoaşterii de noi regiuni ecozoogeografice: Regiunea Circummediteraneană Dulcicolă, Regiunea Ponto-caspică salmastro-dulcicolă; elaborării, argumentării şi promovării concepţiei „Ecogeografia apelor continentale”.

A descoperit şi formulat „Principiul excluderii reciproce a complecşilor biotici acvatici”, a fondat noi direcţii în ştiinţă: „Zoogeografia ecologică a apelor continentale”, „Ecotoxicologie acvatică”, „Ecologie politică”.

Ion Dediu a fost membru titular al Academiei Oamenilor de Știință din România (copreședinte fondator), Academiei Internaționale de Cosmonautică „E.C.Țiolkovski” (Moscova), Academiei Internaționale de Ecologie și Securitatea Vieții (Sankt-Petersburg), Academiei de Ecologie din România, Academiei Internaționale de Informatizare (asociată O.N.U., New York, Moscova), Academiei de Științe din New York (S.U.A.), Academiei Ucrainene de Ecologie (Kiev), Academiei Ruse de Științe ale Naturii (Moscova), Academiei Internaționale de Științe Economice (Moscova), Academiei Internaționale a Cadrelor (U.E. și UNESCO), Academiei Internaționale a Naturii și Societății Umane (Moscova), Academiei Balcanice de Științe, Noua Cultura și Dezvoltare Durabilă (Sofia, Bulgaria) ș.a. Membru al Clubului de la Roma (Comitetul „Viitor pentru Europa”); Profesor de Onoare/Doctor Honoris Causa al mai multor academii și universități din lume, membru al mai multor societăți academice de profil din străinătate.

Dumnezeu să îl odihnească în pace.

Vreme mult prea caldă în noiembrie. Așa va fi până la finalul lunii!
Articolul anterior
La Chișinău, au fost comemorate victimele foametei organizate de regimul comunist în Ucraina și Moldova Sovietică
Articolul următor
Alte articole interesante