Familia tânărului ucis în bătaie la Mingir vrea să doneze organele acestuia

Mama tână­ru­lui, care se află de mai mul­te zile în comă, după ce ar fi fost bătut la un bar din Min­gir, sus­ți­ne că a accep­tat să done­ze orga­ne­le aces­tu­ia. Deci­zia vine după ce medi­cii au anunțat-o că fiul ei este în comă, iar recu­pe­ra­rea lui este impo­si­bi­lă.

separator
ddddd

”Ca ori­ce mamă, mă gân­deam că o să-și revi­nă, dar el și până astăzi este în comă. Astăzi la ami­a­ză l-au trans­por­tat la Chi­și­nău, unde l-au pus din nou la apa­ra­te. Medi­cul mi-a ară­tat că-s mul­te hema­toa­me și am decis ca el să sal­veze alte vie­ți. Să aju­tăm măcar pe alții, dacă el n-a avut via­ță”, a decla­rat Iulia Dima, mama tânărului, pentru zdg.md.

Andrei Dima, urma să ple­ce în aces­te zile la mun­că în Ita­lia. Îna­in­te de ple­ca­re, sâm­bă­tă noap­tea, aces­ta ar fi mers la o petre­ce­re într-un bar din Min­gir, unde a fost impli­cat într-o alter­ca­ție. Din spu­se­le mar­to­ri­lor, în jurul ore­lor 2.30, Andrei ar fi fost ata­cat de un con­să­tean care l-a lovit de mai mul­te ori, inclu­siv cu capul de podea.

Mama tână­ru­lui era la mun­că în Ita­lia, unde a fost suna­tă dumi­ni­că dimi­nea­ța. A lăsat totul și s-a por­nit spre casă, unde a și ajuns spre sea­ra. A aflat că Andrei a fost trans­por­tat pe la ora 5-6 cu o mași­nă de taxi la spi­ta­lul de la Căr­pi­ne­ni, ulte­ri­or a fost adus la Hân­cești.

Poli­ția din Min­gir a decla­rat pen­tru Pro­TV că ar avea un sus­pect în acest caz. Este vor­ba des­pre un con­sa­tean de 30 de ani, cu care s-ar fi întâl­nit în acel local îna­in­te să ple­ce în Ita­lia. Cei doi s-ar cer­tat, iar în urma lovi­tu­ri­lor, vic­ti­ma a ajuns la spi­tal în comă depă­și­tă. Medi­cii afir­mă că el este ținut în via­ță doar de apa­ra­te.

Donează 10 lei pentru micuții bolnavi de cancer de la Institutul Oncologic

Stilista Ylianna Danko, despre soț: “Mă înnebunește când mă roagă să-i aranjez barba.”
Articolul anterior
Dans cu bebelușii în brațe! Un grup de mămici din Chișinău a făcut senzație la ,,Românii au Talent”!
Articolul următor
Alte articole interesante