Actorul din serialul ”Интерны”, care a căzut de la balcon, ar fi avut probleme psihice!

Kazimir Lieske, în vârstă de 35 de ani, a căzut de la etajul cinci și s-a stins din viață, anunța presa din Rusia pe 24 aprilie. Atunci, apropiații bărbatului spuneau că nici nu poate fi vorba despre o sinucidere.

separator

Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 10 íîÿáðÿ. Àêòåð Êàçèìèð Ëèñêå â ñïåêòàêëå "Áëàãîäàòü è ñòîéêîñòü", ïîñòàâëåííîãî Èâàíîì Âûðûïàåâûì ïî îäíîèìåííîé êíèãå Êåíà Óèëáåðà â òåàòðå "Ïðàêòèêà". Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Àëåêñàíäðà Ìóäðàö

Acum, însă, se investește cazul, iar regizorul Ivan Vyrypaev a făcut câteva dezvăluiri tulburătoare.

„Aș vrea, din numele Polinei și a celorlalți apropiați, să spun ce s-a întâmplat. A fost un accident tragic. Kazimir se confrunta cu o instabilitate mentală gravă. Acest lucru poate fi numit o boală. Ce s-a întâmplat cu el, nu a fost nici sinucidere, nici droguri. Kazimir nu avea niciun motiv să facă acest lucru. Și suntem siguri că el nu a vrut să o facă, doar că boala și starea sa mentală, pe care a ascuns-o chiar și de cei dragi, i-a dus corpul la cer.”

ba5a2187cd9f63c985e02eb58cc08c82

Djigan a devenit tătic pentru a treia oară. Vezi cum o cheamă pe fetiță!
Articolul anterior
Frunzele de păpădie îmbunătățesc digestia, previn obezitatea, cancerul și ficatul gras!
Articolul următor
Alte articole interesante