Uniunea Europeană a dotat 4 școli din Cantemir cu centrale termice pe biomasă

Energia verde regenerabilă asigură securitatea energetică a patru instituții educaționale din orașul Cantemir, cu suportul Uniunii Europene.

UE a dotat 4 școli din Cantemir cu centrale termice pe biomasă

Aici, în premieră în Republica Moldova, la una din instituții, a fost construită și funcționează o centrală termică pe biomasă, care utilizează resturile vegetale colectate din vii și livezi.

Evenimentul de prezentare a rezultatelor și inovațiilor aplicate în localitate a avut loc în contextul Săptămânii Europene a Energiei Durabile 2021.

Gimnaziul „Mihai Eminescu” din orașul Cantemir este unica instituție publică din Republica Moldova care, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, deține o centrală termică pe biomasă care utilizează crengi uscate de pomi și viță de vie colectate după tăierea livezilor și viilor, produse din deșeurile vegetale furnizate de vinificatorii din regiune.

UE a dotat 4 școli din Cantemir cu centrale termice pe biomasă

Pe lângă diversificarea surselor de energie, sistemul de încălzire contribuie la protecția mediului prin evitarea practicilor ilegale de ardere a masei vegetale în aer liber.

Exemplul inovator din or. Cantemir se încadrează în prioritățile promovate la nivel european, prin intermediul Săptămânii Europene a Energiei Durabile (EUSEW), care anul acesta se desfășoară cu genericul „Îndreptându-ne către 2030: remodelarea sistemului energetic european”.

„Finalizarea cu succes a acestui proiect este un alt exemplu important al cooperării eficiente dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Rezultatele tangibile ale acestui proiect demonstrează foarte clar că există mai multe beneficii comune ale tranziției ecologice.

Acestea variază de la reducerea consumului de energie și a emisiilor de CO2 la un confort sporit pentru utilizatorii clădirilor și la îmbunătățirea mijloacelor de trai, ceea ce duce, în același timp, la o mai bună securitate energetică, care este de o importanță majoră pentru Republica Moldova.

Eficiența energetică este o prioritate pentru asistența UE și face parte din inițiativele emblematice din cadrul Planului economic și de investiții pentru Moldova, dar, de asemenea, este în deplină concordanță cu prioritățile de dezvoltare ale țării. În această măsură, implicarea puternică a comunității și cooperarea excelentă cu echipa de proiect și autoritățile publice este un exemplu grăitor că împreună suntem mai puternici!”, a declarat Gintautas BARANAUSKAS, Șef adjunct pentru Cooperare, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Componentele demonstrative și inovative au fost realizate și în alte trei instituții școlare din orașul Cantemir – în două grădinițe și în liceu.

În total, proiectul are  peste o mie de beneficiari, dintre care 303 copii au condiții de temperatură și umiditate mai confortabile în grădinițe, 643 de elevi au condiții de interior mai confortabile în școlile lor, iar 151 de membri ai personalului școlilor și grădinițelor activează în condiții de interior mai confortabile.

UE a dotat 4 școli din Cantemir cu centrale termice pe biomasă

Cele patru instituții educaționale au înregistrat deja economii de energie de circa 60%, bani care vor putea fi redirecționați spre alte necesități.

Alte 678 MWh/an de energie electrică este produsă din surse de energie regenerabilă.

Grație Uniunii Europene, economiile monetare anuale în orașul Cantemir reprezintă 91,817 euro sau 15% din bugetul total anual al orașului.

„Acum opt ani, ne-am luat angajamentul de a reduce cu 20% nivelul de emisii de CO2, devenind semnatari ai inițiativei europene Convenția Primarilor. Am aplicat standarde europene și am fost ambițioși în diversificarea tipurilor de energie. Astăzi orașul nostru aplică soluții inteligente ecologic, de care se bucură toți locuitorii”, a menționat Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc.

Directorul Alianței pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile, Irina Plis, a evidențiat suportul partenerilor de dezvoltare și a apreciat contribuția locală în implementarea proiectului.

La 8 noiembrie 2021, de Hramul orașului Cantemir, invitații și participanții la evenimentul de prezentare a rezultatelor și inovațiilor aplicate în localitate, au vizitat instituțiile de învățământ eficientizate energetic, în cadrul proiectului „Reabilitarea Termică a Clădirilor Educaționale” din or. Cantemir, implementat de Primăria Cantemir, în parteneriat cu Asociația Obștească „Alianța pentru Eficiență Energetică și Regenerabile”, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul Programului „Convenția Primarilor – Proiecte Demonstrative”. 

Costul total al proiectului este de 951.712 euro, dintre care 674.240 euro este grant oferit de Uniunea Europeană, iar 277.473 euro a constituit contribuția națională și locală prin intermediul Agenției pentru Eficiență Energetică, Consiliului Raional Cantemir, Facilității Globale de Mediu.

UE a dotat 4 școli din Cantemir cu centrale termice pe biomasă

Aceste investiții contribuie la reducerea emisiilor de CO2, cu 699 tone/an, ceea ce reprezintă cu 84% mai puțin CO2 la nivelul instituțiilor educaționale. Cantemir, cu circa 5000 de locuitori, a aderat în 2013 la inițiativa UE Convenția Primarilor Privind Clima și Energia și a elaborat un Plan de Acțiuni privind Energia Durabilă.

Centrala pe biomasă este doar una dintre inovațiile aplicate la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din Cantemir.

Pereții, acoperișul, subsolul și soclul instituției au fost izolate termic, a fost modernizat sistemul de încălzire prin instalarea unui nou Punct Termic Individual, care reglează automat parametrii agentului termic (temperatura), în funcție de temperatura aerului exterior și asigură prepararea apei calde.

De asemenea, pe acoperișul instituției a fost instalată o micro-stație electrică pe bază de fotovoltaice, cu o putere nominală de 5 kW, racordată la sistemul de distribuție prin schema Net Metering, ceea ce permite realizarea unor economii semnificative prin compensarea consumului de energie electrică.

Cu sprijinul Uniunii Europene, peste 500 de elevi ai Gimnaziul „Mihai Eminescu” din Cantemir se bucură de confortul oferit de interiorul unei clădiri de tip nZEB (cu consum de energie aproape de zero).

Producătorii de vinuri din regiune au fost de acord să furnizeze deșeuri vegetale, iar cu ajutorul unei mașini de tăiat, biomasa este colectată, mărunțită și, în timpul sezonului rece, este folosită pentru încălzirea sălilor de clasă.

Săptămâna Europeanăa Energiei Durabile (EUSEW) – cel mai mare eveniment dedicat surselor regenerabile de energie și utilizării eficiente a energiei în Europa – a ajuns la cea de-a 16-a ediție.

Organizat de Comisia Europeană, EUSEW 2021 va avea loc în perioada 25-29 octombrie 2021 cu genericul: „Îndreptându-ne către 2030: remodelarea sistemului energetic european”.

Cu ocazia EUSEW, diferite comunități găzduiesc evenimente pentru a încuraja dialogul și cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, pentru a prezenta istorii de succes și pentru a inspira acțiuni ulterioare.

Monede comemorative lansate de BNM: Valentina Rusu Ciobanu – 100 de ani de la naștere
Articolul anterior
Zinaida Julea scrie o carte de memorii: ,,De-a lungul vieții și carierei artistice, am cutreierat o lume întreagă”
Articolul următor
Alte articole interesante