Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” anunță admiterea la studii superioare de licență, masterat și doctorat

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” este o universitate modernă ce promovează valori precum spiritul antreprenorial şi inovativ, cercetarea de calitate şi deschiderea, încurajează studenţii să-şi dezvolte creativitatea şi potenţialul, pregătindu-i şi sprijinindu-i pentru dezvoltarea unei cariere de succes.

separator

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” pregătește specialiști în următoarele domenii:

  • Științe Politice;
  • Relații Internaționale;
  • Științe Economice;
  • Drept;
  • Servicii Publice;
  • Științe ale Educației;
  • Științe ale Naturii;
  • Jurnalism;
  • Științe ale Comunicării;
  • Inginerie și Activități Inginerești.

Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere” întrunește cinci facultăți, studiile desfășurându-se atât la forma de învățământ de zi, cât și la învățământ cu frecvență redusă.

Conform procesului de la Bologna studiile din cadrul Universității se desfășoară pe cicluri: Ciclul I- studii superioare de Licență; Ciclul II- studii superioare de Masterat; Ciclul III- studii de Doctorat.

Universitatea activează în baza prevederilor procesului de la Bologna, inclusiv a sistemului European de Credite transferabile (ECTS), fapt ce asigură compatibilitatea studiilor, mobilitatea studenţilor şi angajarea absolvenţilor în câmpul muncii.

Pentru a facilita încadrarea activă a absolvenţilor în societatea europeană, curricula academică prevede studierea următoarelor limbi străine: engleza, franceza, germana, spaniola.

Un suport important la derularea procesului didactic constituie activitatea eficientă a bibliotecii, a claselor computerizate şi accesul studenţilor la reţeaua globală Internet.

Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „C. Stere” este succesoarea Institutului de Studii Politice și Relații Internaționale (ISPRI), fondat în iunie 1997.

Adresa instituției: Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 200 tel. +37322240621 // +37322358427// +37322749913// +37379117979// +37369807979

Accesează pagina web www.uspee.md  pentru a afla mai multe detalii!

Mai mulți copii ai străzii și-au improvizat un loc de trai într-un depozit de deșeuri
Articolul anterior
Interpretul de muzică populară Gabriel Nebunu se mută în România. Motivul este unul dureros!
Articolul următor
Alte articole interesante