Zece inegalități între bărbați și femei în Republica Moldova

În țara noastră sunt mai multe femei decât bărbați. În anul 2018, la 100 femei reveneau 91 bărbați. Raportul diferă semnificativ în funcție de anumite grupuri de vârstă. Bărbații predomină în grupul de vârstă 0-14 ani, raportul fiind de 105 bărbați la 100 femei. În grupul de vârstă 15-34 ani, numărul bărbaților și femeilor este aproape identic.

separator
Diferențele sunt mai accentuate în cazul populației în vârstă de 35-64 ani și 65 ani și peste, la 100 femei revenind 91 bărbați și respectiv 61 bărbați, arată Biroul Național de Statistică.

De asemenea, în țara noastră, femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii în medie cu 8,7 ani. Speranţa de viaţă la naştere, în anul 2018, a constituit 75,0 ani pentru femei şi 66,3 ani în cazul bărbaţilor. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor, în special a celor în vârstă aptă de muncă (16-62 de ani).

Femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii

Vârsta medie a femeii la prima căsătorie, în anul 2018, a constituit 25,8 ani, iar la bărbaţi de 28,7 ani. Cei mai mulţi bărbaţi, care s-au căsătorit în anul 2018, aparţin grupului de vârstă 25-29 ani (37,9%), iar în cazul femeilor predomină căsătoriile la vârsta de 20-24 ani (36,5%).

Femeile au un nivel de instruire mai înalt decât al bărbaţilor

Femeile în vârstă de 25-64 ani au un nivel de instruire mai înalt comparativ cu cel al bărbaţilor de aceeași vârstă. Cel mai mare decalaj este înregistrat pentru nivelul superior2, în anul 2018, 22,8% din femeile de această vârstă au atins acest nivel, comparativ cu 17,3% din bărbaţii de aceeași vârstă.

Bărbaţii părăsesc sistemul educaţional mai devreme comparativ cu femeile, în favoarea intrării pe piaţa forţei de muncă.

Rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea a bărbaţilor

Ponderea femeilor în populaţia ocupată este, practic, egală cu cea a bărbaţilor şi se menţine pe parcursul ultimilor ani la acelaşi nivel (50,3% bărbaţi şi 49,7% femei, în anul 2018). Totuşi, discrepanța în rata de ocupare pe sexe a constituit 6,7 p.p în anul 2018. În rândul femeilor a fost înregistrată o rată de 41,4%, în comparaţie cu bărbaţii – 48,1%.

Rata de ocupare a femeilor depinde de mai mulţi factori, inclusiv de prezența copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani. Astfel, pentru femeile în vârstă de 25-49 ani cu cel puțin 1 copil (de 16 ani și mai puțin) rata de ocupare, în anul 2018, a constituit 53,8%, în timp ce pentru femeile fără copii rata de ocupare a atins valoarea de 59,5%.

Femeile ocupate au un nivel de studii mai înalt decât bărbații

În anul 2018, 24,9% din ele aveau studii superioare şi 16,1% medii de specialitate, în timp ce printre bărbați acești indicatori au constituit, 20,3% şi, respectiv, 10,0%. Ponderea femeilor în numărul persoanelor ocupate cu studii superioare este mult mai mare decât cea a bărbaților (54,7% faţă de 45,3%, în anul 2018).

Femeile câștigă în medie cu 14% mai puțin decât bărbații

Femeile au câștigat în anul 2018, în medie, cu 14,4% mai puțin față de bărbați (85,6% din salariul mediu al bărbaților). Exprimată în valoare numerică, discrepanța a constituit, în medie, circa 979 lei. Astfel, salariul mediu, în anul 2018, a constituit pentru femei 5 800,7 lei și pentru bărbați – 6 779,4 lei.

 

Cele mai mari discrepanțe ale câștigurilor femeilor și bărbaților sunt în activități financiare, informații și comunicații, industrie

Nivelul de remunerare al femeilor este mai mic decât al bărbaților în majoritatea activităților economice, discrepanța fiind de la 1,3% în învățământ până la 38,0% în activități financiare și de asigurări.

Majoritatea deputaților sunt bărbaţi, femeile continuând să fie subreprezentate în Parlament

Participarea femeilor la luarea deciziilor la nivel parlamentar relevă o reprezentare a femeilor în proporţie de 20,8%, la începutul anului 2019, (din 101 deputaţi 21 erau femei), în timp ce la nivel european aceasta a constituit 29,4%, media globală fiind de 24,5%7.

 

Femeile sunt reprezentate în funcții de judecători, însă continuă să fie subreprezentate în organele de poliție

Ponderea femeilor în numărul total al judecătorilor crește continuu, iar în anul 2018, a constituit 48,3%. În acelaşi timp, ponderea femeilor în numărul total al poliţiştilor, inclusiv din protecţia civilă şi grăniceri, în anul 2018, a fost de 19,4%.

Fetele dețin o pondere majoritară în învățământul liceal

Începând cu educația timpurie, învățământul primar și gimnazial, ponderea fetelor este inferioară ponderii băieților (circa 48%, în 2019/20).

Femeile optează mai mult pentru învățământul superior

Învățământul superior comparativ cu cel profesional tehnic postsecundar înregistrează un nivel și mai mare de participare a populației feminine (59% din total studenți în anul de studii 2019/20). Totodată, la studii superioare de master (inclusiv studiile integrate) ponderea studentelor reprezintă aproape două treimi din totalul studenților înscriși la acest nivel (64%), iar la studii superioare de licență – 57 la sută.

Femeile depăşesc cota bărbaţilor pensionari

Din numărul total de pensionari, în anul 2018, 64,5% au fost femei. În funcţie de categoria pensionarilor, ponderea femeilor a variat de la 81,2% în cazul beneficiarilor de pensii de urmaş, 70,6% – pensionari pentru limită de vârstă, până la 50,7% pentru beneficiarii de pensii de dizabilitate și 10,7% în cazul angajaților organelor de forță.

Bărbații sunt mai optimiști în aprecierea nivelului de trai al gospodăriei în care locuiesc comparativ cu femeile

Gospodăriile conduse de bărbați sunt mai optimiste față de nivelul de trai al gospodăriei. Unul din factorii, care influențează percepţia nivelului de trai de către populaţie, este capacitatea financiară a gospodăriei. Gospodăriile conduse de bărbați pot să-și permită cheltuieli neprevăzute în sumă de 5000 lei, într-o proporţie mai mare decât cele conduse de femei (13,9% comparativ cu 9,8%, în anul 2018).

sursa: www.statistica.gov.md; foto: GettyImages

Îngrozitor. O mamă a doi copii, din Cimișlia, și-a luat zilele lăsând un bilet de adio
Articolul anterior
Patru bărbați din India care au violat o tânără vor fi spânzurați pe 20 martie
Articolul următor
Alte articole interesante