Reguli noi de înregistrare la medicul de familie

Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurare în Medicină au elaborat un proiect de ordin comun cu referire la Regulamentul privind înregistrarea persoanei la medicul de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

separator

xxx

Conform Regulamentului, conducătorii direcţiilor sănătate ale municipiului Chişinău și UTA Găgăuzia, Secţiei sănătate a Primăriei mun. Bălţi, instituțiilor medico-sanitare primare, centrelor de sănătate şi centrelor medicilor de familie, instituţiilor medicale departamentale şi private, agenţiilor teritoriale ale CNAM:

– vor organiza, sub responsabilitate personală, măsurile necesare în vederea executării prevederilor Regulamentului;
– vor desemna prin ordin persoana responsabilă de procesul de înregistrare a populaţiei la medicul de familie;
– vor asigura afişarea listelor medicilor de familie ce activează în cadrul instituţiei subordonate, teritoriile de deservire a acestora și teritoriul de deservire a instituției, inclusiv prin publicarea informației pe pagina web a instituției;
– vor informa populația despre importanța înregistrării la medicul de familie și modul de alegere a acestora în localitatea respectivă.

Important! Cetățenii moldoveni au voie să-și aleagă medicul de familie

La înregistrarea populației este obligatorie asigurarea dreptului persoanei de a alege prestatorul de servicii medicale primare şi medicul de familie.

Fiecărei persoane i se asigură accesul nelimitat şi înscrierea la un medic de familie, iar dacă este posibil, şi dreptul de alegere sau schimbare a acestuia.

Pentru a beneficia de asistenţă medicală primară, toată populaţia, indiferent de statutul persoanei asigurate sau neasigurate, se înregistrează pe lista medicului de familie din instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară.

Se va permite înregistrarea persoanei într-o singură instituție medico-sanitară, la un singur medic de familie. Toţi membrii familiei (cu acelaşi loc de trai), de regulă, se vor înscrie la medicul de familie abilitat cu deservirea teritoriului unde își au aceștia locul de trai.

Copiii se vor înregistra obligatoriu la același medic de familie la care este înregistrat unul dintre părinți. Nou-născuţii vor fi înregistraţi pe Lista medicului de familie la care este înscrisă mama imediat după naşterea copilului.

În cazul în care persoana nu optează pentru un anumit medic de familie, înregistrarea acesteia se efectuează la medicul de familie care deservește teritoriul unde domiciliază persoana.

Schimbarea medicului de familie şi/sau a instituției medico-sanitare nu se va admite decît după cel puţin 6 luni de la ultima înregistrare, cu excepţia cazurilor când persoana şi-a schimbat locul de trai în altă localitate/sector.

Persoana va avea posibilitatea să verifice datele înregistrării sale la medicul de familie în sistemul informaţional, accesînd prin internet pagina web a CNAM www.cnam.md, aplicaţia ,,Înregistrarea la medicul de familie”.

Lista instituțiilor medico-sanitare contractate de CNAM va fi publicată pe pagina web a CNAM www.cnam.md.

Pe parcursul a 5 ani din momentul intrării în vigoare a prevederilor noului regulament, persoanele își vor reconfirma voința de a fi înregistrate pe lista medicului de familie din cadrul instituției medico-sanitare, prin completarea unei cereri noi, care va fi anexată la cererea inițială și va asigura validarea datelor înregistrare în sistemul informațional.

alte Articole interesante