Care este cel mai verde oraș din Moldova, dar și localitatea care nu are deloc spații verzi

Biroul Național de Statistică a publicat un raport pribind infrastructura edilitară în orașe şi serviciile de salubrizare în anul 2018. Datele arată care este suprafaţa spațiilor verzi și plantațiilor verzi în localitățile urbane, raportată la numărul de locuitori al orașului.

separator

Astfel, potrivit datelor prezentate, cel mai înverzită localitate urbană din țară este orășelul Vadul lui Vodă, or. Tvardița din Taraclia, or. Frunză din raionul Ocnița, orașul Călărași.

Orașul Cahul se află la coada clasamentului, iar orașul Otaci este lipsit de spații verzi.

Pe parcursul anului 2018, activitatea de amenajare, reamenajare și întreţinere a spațiilor verzi în localitățile urbane s-a desfăşurat pe o suprafață totală de 7,9 mii ha, sau 8,7% din suprafaţa totală a teritoriilor localităţilor urbane, arată BNS.

Suprafaţa spațiilor verzi în proporţie de 67,4% reprezintă spaţii de folosinţă generală (scuare, grădini, parcuri, etc.), 18,7% – spaţiile cu acces limitat (parcuri sportive, spaţii verzi pe lîngă instituţii de învăţământ şi locuinţe, spaţii pentru recrearea copiilor şi tineretului, etc.), 9,7% – spaţiile cu funcţii utilitare (plantaţii pentru consolidarea terenurilor şi de protecţie a surselor de apă, etc. ), 2,5% – spațiile cu profil specializat (grădini botanice, zoologice şi dendrologice, etc.) și spaţiile din zonele turistice şi de agrement – 1,7%.

Actualmente în Republica Moldova suprafaţa medie a spaţiilor verzi ce revine în medie la un locuitor este de 51,9 m.p. Cele mai mari valori a acestui indicator sînt înregistrate în or. Vadul lui Vodă – 1013,0 m.p./locuitor, or. Tvardiţa (r-ul Taraclia) – 326,0 m.p./locuitor, or. Frunză (r-ul Ocniţa) – 182,8 m.p./locuitor şi or. Сălăraşi – 133,5 m.p./locuitor.

Specialiștii menționează că nu toată populaţia oraşelor dispune de necesarul minim de spaţii verzi. În 14 localităţi urbane ale ţării suprafaţa medie a spaţiilor verzi ce revine unui locuitor este de până la 26 m.p., iar în mun. Cahul în medie pe un locuitor revin doar 4,9 m.p, or. Otaci este lipsit de spaţii verzi.

Poți afla date despre localitatea ta aici.

alte Articole interesante