Cum se procedează atunci când salariatul cauzează o pagubă materială

Pe parcursul derulării contractului de muncă se poate întîmpla ca salariatul să provoace un prejudiciu angajatorului născîndu-se astfel obligația de a repara paguba. Iată ce trebuie să faci dacă ai cauzat o pagubă materială angajatorului și cum trebuie să procedeze el.

separator

Un sfat profesionist de la ”Casa de avocatură Digore”.

Lilia T.

Atunci când salariatul este vinovat de cauzarea unei pagube materiale angajatorului, cum trebuie să procedeze angajatorul?

Răspuns:

Salariatul vinovat de cauzarea unui prejudiciu material angajatorului îl poate repara benevol, integral sau parțial.

Potrivit art. 343 CM RM, se permite repararea prejudiciului material cu achitarea în rate, dacă salariatul și angajatorul au ajuns la un acord. În acest caz, salariatul prezintă angajatorului un angajament scris privind repararea benevolă a prejudiciului, cu indicarea termenelor concrete de achitare. Dacă salariatul care și-a asumat acest angajament a încetat raporturile de muncă cu angajatorul, datoria neachitată se restituie în modul stabilit de lege, adică prin instanța de judecată.

Alin.(3) al aceluiași articol stabilește că salariatul, cu acordul scris al angajatorului, poate repara prejudiciul material cauzat substituindu-l printr-un echivalent sau îndreptând ceea ce a deteriorat. Angajatorul printr-un ordin, reține de la salariatul vinovat suma prejudiciului material care nu depășește salariul mediu lunar. Acest ordin trebuie să fie emis în termen de cel mult o lună din ziua stabilirii mărimii prejudiciului.

Dacă suma prejudiciului material, ce urmează a fi reținută de la salariat, depășește salariul mediu lunar sau dacă a fost omis termenul de o lună de zile, reținerea se efectuează conform hotărârii instanței de judecată.

Scrie întrebarea ta la adresa: juristultau@unica.md

unnamed„Casa de Avocatură Digore”
Tel: +(373) 22-24 03 05
Fax: +(373) 22-24 06 20
Mob: +(373) 6 8888 577

Află totul despre durerile menstruale!
Articolul anterior
Janna Friske a revenit în Rusia. Iată cum arată interpreta
Articolul următor
Alte articole interesante