Marius: “Avem un conflict de la moștenirea casei bunicii, decedată recent…”

Bunica avea 4 copii,dintre care 3 plecați peste hotare și o fiică în țară, care stă în casa bunicii cu acte ucrainești. Ea stă pe teritoriul Republicii Moldova în baza permisului de ședere obținut fraodulos. Eu, fiul altei fiice, care am avut grijă împreună cu fratele de bunica,mă interesează dacă mama noastră are prioritate la moștenirea acestei gospodării sau la o cota parte de 25%. Mama se află peste hotare, în Italia, neputând la moment să vină acasă și dorește să-mi întocmească o procură pentru a deschide moștenirea în lipsa ei.Ce tip de procură trebuie să-mi întocmească notarul pentru a o reprezenta pe mama și a rezolva această problemă? Comunic că fiica cu cetățenia Ucrainei întreprinde orice pentru a intra în posesia acestei gospodării în întregime,neavând testament sau alt act de moștenire de la bunica. Având bănuieli că a deschis moștenirea în lipsa mamei cu ajutorul altei surori(declarând probabil minciuni) și neavând toate actele(actele lipsă aflându-se la mine),dorim s-o stopăm de la aceste acțiuni ilegale. Este posibil s-o reprezint pe mama prin intermediul procurii?”

Răspuns de la ”Casa de Avocatură Digore”:

În această situație, atâta timp cât nu există niciun testament și niciun succesor, nu a fost declarat nedemn, toți copiii vor moșteni părintele decedat în părți egale, conform moștenirii legale. Cetățenia nu are nicio importanță și nu influențează vocația succesorală.

Dvs puteți reprezenta mama în baza unei procuri speciale, autentificată notarial. Termenul de acceptare a succesiunii este de 6 luni din momentul decesului persoanei, iar locul deschiderii procedurii succesorale este de competența notarului de la ultimul domiciliu al defunctului.

În cazul în care pe unul şi acelaşi teritoriu îşi desfăşoară activitatea mai mulţi notari, competenţa de îndeplinire a procedurii succesorale aparţine primului notar sesizat. Notarul este obligat să verifice dacă procedura succesorală nu a fost deschisă de un alt notar din acelaşi teritoriu. Astfel, notarul, primind informaţia despre deschiderea procedurii succesorale de alt notar, este obligat să informeze despre aceasta moştenitorii al căror domiciliu îi este cunoscut.

Notarul va deschide procedura succesorală în baza cererii la care urmează a se anexa: declarația de acceptare a moștenirii, Certificat de deces, actul ce confirmă temeiul chemării la succesiune (certificat de naștere), Buletinul de identitate a moștenitorului, actele de proprietate asupra bunurilor incluse în masa succesorală. 

Scrie întrebarea ta la adresa: juristultau@unica.md

unnamed„Casa de Avocatură Digore”
Tel: +(373) 22-24 03 05
Fax: +(373) 22-24 06 20
Mob: +(373) 6 8888 577

Dima Bilan îl pune la punct pe Timati: ” Taci și ia niște calmante”
Articolul anterior
Greşelile penibile de machiaj ale vedetelor
Articolul următor
Alte articole interesante